Astăzi, 27 octombrie, a fost semnat acordul de colaborare între Direcţia generală educaţie, tineret şi sport din mun. Chişinău și Liga Națională a Tineretului din Republica Moldova.

27 octombrie, a fost semnat acordul de colaborare între Direcţia generală educaţie, tineret şi sport din mun. Chişinău și Liga Națională a Tineretului din Republica Moldova.
Cooperarea cu DGETS ne oferă oportunitatea de a dezvolta sectorul de tineret, prin susținerea proiectelor pe care le organizăm, motivând astfel tinerii să se implice activ în diverse activități socio-culturale.
Suntem profund recunoscători D-lui Președinte, Ion Curmei , pentru implicarea și susținerea acordată întru susținerea tinerilor Republicii Moldova.