Clubul de Turism

Clubul de Turism reprezintă un grup de tineri care au venit cu inițiativa de a dezvolta si promova turismul intern al țării noastre. Împreună ne propunem drept scopuri de realizat instruirea tinerilor în domeniul turismului și creșterea profesională a acestora. Clubul de Turism este la început de drum, dar avem deja multe obiective la agenda noastră de zi și suntem ferm convinși că, noi, tinerii vom reuși doar împreună. Pentru dezvoltare și creștere în domeniu vom organiza întîlniri, training-uri cu personalități din turism, vom ajuta tinerii să se încadreze în cîmpul munci și să acumuleze cît mai multă practică în sfera turismului.

Pagina de Facebook: Clubul de Turism

Instagram: @clubuldeturism

Telegram: Clubul de Turism