Clubul Diplomaților

Clubul Diplomaților” reprezintă uniunea viitorilor diplomați și își propune dezvoltarea abilităților tinerilor activi și perspicace. Membrii clubului se vor întruni săptămânal pentru a dezbate probleme importante şi pentru a învăţa arta diplomaţiei de la personalităţi importante din Republica Moldova şi de peste hotare.

Diplomaţia este o artă specială care nu se confundă, nici prin obiect, nici prin metode cu alte activităţi umane şi, de aceea, are nevoie de specialişti care să se consacre cu pasiune şi dăruire totală acesteia – diplomaţii.

Diplomaţia guvernează relaţiile între state, ea este arta de a atrage simpatii pentru ţara ta şi de a o înconjura de prietenii care să-i protejeze independenţa, precum şi de a reglementa pe cale paşnică diferendele internaţionale. Ea este în acelaşi timp tehnica răbdătoare care guvernează dezvoltarea relaţiilor internaţionale.

În cadrul Clubului Diplomaţilor, tinerii se vor întruni săptămânal pentru a dezbate teme interesante cu profesionişti din domeniul diplomatic. În cadrul întrunirilor se va discuta despre regulile de comportament şi etichetă, despre activitatea şi conduita personalului din serviciul diplomatic, despre arta negocierii, despre privilegii şi imunităţi diplomatice, despre relaţiile internaţionale ş.m.a.

Pentru a deveni membru completează formularul: http://bit.ly/29eO1ft

Pagina de Facebook: Clubul Diplomaţilor