Clubul Juriștilor

„Clubul Juriștilor” este punctul de întâlnire dintre specialiștii și studenții din domeniul jurisprudenței, care vin să discute și să pună în practică noi perspective în domeniul dreptului și al sferei legale în Republica Moldova. La întâlnirile săptămânale, membrii Clubului vor avea posibilitatea să afle răspunsuri la întrebări ce ţin de legislaţie şi drepturile omului de la profesioniști cu experienţă.

Clubul Juriştilor este deschis tuturor persoanele implicate sau interesate de activitatea juridică: procurori, avocaţi, avocaţi stagiari, judecători, jurişti, studenţi ai facultăţilor de drept, precum şi tuturor celor care doresc să-şi extindă orizontul culturii juridice.

Clubul Juriştilor va oferi participanţilor o interpretare clară şi corectă, o descifrare minuţioasă a prevederilor legislaţiei civile, penale, administrative, procesuale şi din alte ramuri ale dreptului.

Clubul Juriştilor va desfăşura următoarele activităţi:
– Organizarea unor lecţii publice asupra unor probleme specifice din domeniul dreptului;
– Organizarea şi desfăşurarea unor simulări de procese de judecată;
– Editarea şi publicarea de articole cu tematică juridică;
– Oferirea de consultaţii juridice asupra unor cazuri particulare de aplicare a legislaţiei, la solicitarea oricărei persoane interesate ş.a.m.

Pentru a deveni membru completează formularul: http://bit.ly/29eO1ft

Pagina de Facebook: Clubul Juriştilor