HELP FOR UKRAINE

AJUTOR pentru REFUGIAȚIi DIN UCRAINA

RO – În Republica Moldova funcționează 102 centre de plasament pentru refugiați, acolo unde se implică membrii Ligii Naționale a Tineretului le oferă suportul de care au nevoie.

Suferința vecinilor noștri este și suferința noastră, de aceea vom continua să susținem poporul ucrainean în aceste timpurile grele.

Suntem siguri că prin contribuția cât de mică a fiecăruia dintre noi, le putem oferi refugiaților ajutorul de care au nevoie. Te îndemnăm în continuare să fii parte a acestui gest de mărinimie.

RU – В Республике Молдова насчитывается 102 центра размещения беженцев, в которых участвуют члены Национальной лиги молодежи, оказывая им необходимую поддержку.

Страдания наших соседей – это и наши страдания, поэтому мы продолжим поддерживать украинский народ в эти трудные времена.

Мы уверены, что при малейшем вкладе каждого из нас мы сможем оказать беженцам ту помощь, в которой они нуждаются. Мы по-прежнему призываем вас принять участие в этом жесте щедрости.

ENG – There are 102 refugee placement centers in the Republic of Moldova, where members of the National Youth League are involved, providing them with the support they need.

The suffering of our neighbors is also our suffering, that is why we will continue to support the Ukrainian people in these difficult times.

We are confident that with the smallest contribution of each of us, we can give refugees the help they need. We still urge you to be a part of this gesture of generosity.